Vyčarovali sme Vianoce v Libertase.
19. decembra 2022
Betlehemci rozjasnili domov dôchodcov…
21. decembra 2022

Pasovali sme sa s Ľudovítom Štúrom

12 statočných a Ľudovít Štúr alebo tohtoročné školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

 Tradične pozostávalo z 3 častí: centrálne zadaný test cez edupage z Banskej Bystrice, písomná časť- transformácia textu a ústna časť alebo krátky rečnícky prejav.

Začali sme súťažiť 9.12, keď sme v 3.A triede na tabletoch riešili testové úlohy v určenom časovom limite. Test bolo postavený na práci s textom, na úlohách na čítanie s porozumením a na preskúšaní našich jazykových zručností. Druhé zadanie sme vypracovali doma ako dištančnú úlohu a tento rok sme transformovali bájku na úvahu. Tretia časť bolo ústne kolo, kde sme v krátkom časovom limite pre naším pánom riaditeľom prezentovali diskusný príspevok na konkrétne citáty od známych osobností. Bolo to rôznorodé, adrenalínové, no malá generálka na maturitu to určite bola.

Kto súťažil ???

KATEGÓRIA A

 1. Lucia Peťková / 4.A /
 2. Viktória Jonášová  /4.A/
 3. Kristína Skýpalová /4.B/
 4. Zuzana Kaločaiová /3.A /

KATEGÓRIA B

 1. Alexandra Ďurišová /1.A/
 2. Marco Baláž /1.A /
 3. Adela Daníková  /1.A /
 4. Petra Skokanová /1.B /
 5. Tamara Hriňová / 1.B /
 6. Maxim Ličko /2.A /
 7. Barbora Oláhová /2.B /
 8. Liliana Rudlová /2.B / 

A ako to dopadlo ? Kto sú víťazi ?

KATEGÓRIA A  -Lucia Peťková / 4.A / – postup na krajské kolo

KATEGÓRIA B – Petra Skokanová /1.B /

Blahoželáme !

Úspešnými riešiteľmi  z pohľadu organizátorov sú Lucia Peťková a Viktória Jonášová, no z pohľadu našej slovenčinárky všetci účastníci školského kola. Ľudovít Štúr by mal z vás radosť.

Vaša slovenčinárka A.B.