Triumf v Banskej Bystrici
16. februára 2023
Za stolom sme nejedli, neučili sa ale pretláčali
21. februára 2023

Valentínska kvapka krvi vo Veľkom Krtíši

V mesiaci február (16. 2. 2023) opäť naše dievčatá – L. Gorčiová, E. Klátiková, N. Čapliarová, E. Kissová  z 3. ročníka zabezpečovali zdravotnícky dozor  pri odbere krvi. Túto akciu organizuje Miestny spolok SČK vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mobilnou jednotkou HTO z Banskej Bystrice.  Akcia sa niesla pod taktovkou pani riaditeľky – p. Ubrankovičovej zo SČK. Študentky pomáhali pri meraní fyziologických funkcií, meraní glykémie, zbere údajov a rôznych iných aktivitách. Tešíme sa spolupráci, ktorú naša škola má aj v tejto oblasti.

M. Sekulová