Aby sa správne rozhodli …
3. marca 2023
Delili nás dva koše
8. marca 2023

Úplne iná zdravotka (zdrávka)

Olomouc patrí k najväčším mestám Českej republiky (cca 100 000 obyvateľov). Je krásne a má naozaj čo ponúknuť, preto sme sa na prvú – prípravnú návštevu 26 – 28. marca do tamojšej zdravotníckej školy úprimne tešili. A neboli sme sklamaní, skôr sme mali možnosť pocítiť, akí sme malí. Ťažko to vôbec opísať, ale mali sme pocit, že na zorientovanie sa v areáli olomouckej zdravotníckej školy, by sme potrebovali týždne, nie dni. Budov, učební, laboratórií, odborov, žiakov, študentov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov majú niekoľkonásobne viac ako my. O to viac nás teší, ako vrúcne sme boli prijatí a ako sľubne sme započali našu spoluprácu vrámci projektu Erasmus +. Olomouc sa tak stane po Prahe, Zlíne, Brne, Hradci Králové, Českých Budějoviciach a Karlových Varoch, ďalším mestom v ČR kam nasmerujeme v júni na stáž našich učiteľov i tretiakov, či štvrtákov. Veríme že sa im bude páčiť rovnako ako nám a získame tak spoločne ďalšie skúsenosti a inšpiráciu pre zlepšovanie toho čo máme doma.