Maturita – formalita?!
16. marca 2023
Florbalová radosť
24. marca 2023

EKOTOPFILM 2023

Na prvý jarný deň 21. marec pre žiakov prvého a druhého ročníka nám naša pani profesorka Czaková pripravila prekvapenie. Vybavila nám, aby sme počas vyučovania zašli do kina Apollo na edukačný ekologický program. Ekotopfilm je každoročný najznámejší filmový festival o trvalo udržateľnom rozvoji životného prostredia a zavítal aj k nám do Lučenca. Na začiatok nás privítal milý pán a predstavil, nám, čo nás čaká. Keď sa spustil prvý film, opisovala sa v ňom príroda, ktorá bola znečistená nami, ľuďmi. V ďalšej ukážke bolo spomenuté nedostatočné množstvo vody a stromov. Druhý film bol pekne spracovaný- animácia opisovala jedného pána, ktorému záležalo na prírode v krajine, kde bolo rastlinstvo zakázané. Taktiež bolo spomenuté aj znečisťovanie otvorených vôd , ako sú moria a oceány. Predstavili nám vtáka orliaka morského, ktorý aj napriek svojmu menu žije aj na našom území. Je výnimočný svojou veľkosťou a rýchlosťou a taktiež nám pomáha na poliach loviť škodcov. Dostal sa k nám ku konci taký krátky dotazník, ktorý sme zvládli ľavou zadnou. Dôkazom, že sme si akciu užili, bol potlesk na konci podujatia. Naša vďaka patrí organizátorom akcie , tvoriteľom všetkých krátkych ekofilmov za skvelú edukačnú prácu.

Maxim a Nina 2.A