Vedomosti o únii.
19. apríla 2023
Zdravoťákom záleží nielen na ľuďoch
21. apríla 2023

Netradičný Deň narcisov

Tradične sa tohto dňa zvyknú zúčastňovať žiaci tretích ročníkov, ale nakoľko tretiaci išli na exkurziu do Kremnice, my štvrtáci sme sa rozhodli ich zastúpiť. Všetko sme už vedeli, pretože vlani sme takýto deň absolvovali. Stretli sme sa 20.4.2023 o 7,50 hod v budove Červeného kríža, kde nás privítala MUDr. Machanová, ktorá sa nám srdečne poďakovala za pomoc. Dostali sme krabičky, narcisy, občerstvenie, tričká a potrebné inštrukcie a vydali sme sa do ulíc. Na praxi sa stretávame s onkologickými pacientmi, ktorých počet sa rok čo rok zvyšuje a preto sme radi, že môžeme pomôcť. Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zakúpením tohto jarného kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadrí spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Finančná zbierka sa vracia verejnosti späť vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti.
A naše želanie je, buďme zdraví, nech tieto financie nepotrebujeme!!!