Máj…lásky k športu čas
15. mája 2023
Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof   v Lučenci
18. mája 2023

Mimoriadne zasadnutie Školského parlamentu.

Špeciálne zasadnutie členov školského parlamentu na našej škole sa konalo 11. mája. Nebolo to bežné stretnutie členov, ktoré býva každý mesiac. Práve dnes sme medzi nami privítali nového predsedu školského parlamentu, Maxima Lička. Nechýbali tu vrúcne emócie, krásne slová a ani cenné rady. Ako doposiaľ súčasná predsedkyňa školského parlamentu sa chcem poďakovať, že som mohla túto funkciu obsadiť. Prinieslo mi to do života mnoho nových vedomostí, skúseností a som veľmi vďačná za všetky príležitosti, ktoré mi táto školská aktivita poskytla. Novému predsedovi budeme držať všetci palce, nech sa mu darí a nech mu táto aktivita čarí úsmev na tvári.
Viktória Jonášová 4.A