Druhé kolo prijímacieho konania
26. mája 2023
Rozleteli sme sa do sveta …
4. júna 2023

Absolutórium vo veľkom štýle

Prvý jún 2023. Pre niekoho len obyčajný deň, pre niekoho deň detí, ale pre Strednú zdravotnícku školu v Lučenci deň neopakovateľný. Práve v tento deň naši štvrtáci poslednýkrát prekročili prah našej školy ako žiaci. Po krátkom posedení v triedach sme sa všetci presunuli do čarovných priestorov synagógy, kde sa odohralo slávnostné vyradenie absolventov školy. Privítali sme medzi nami aj vzácnych hostí z radov zdravotníckych zariadení, ktorým patrí naša vďaka za spoluprácu aj za čas, ktorý si našli napriek svojim pracovným povinnostiam. A neobanovali. Podujatie výborne odmoderovali Marek Lacko s Emou Mališovou. ktorá sa lúčila s absolventmi za mladších spolužiakov. Za zmaturovaných sa rozlúčili Viki Jonášová a Kristína Skýpalová. Riaditeľ školy ocenil tých najlepších aj pamätnými listami a potom spolu s triednymi učiteľkami a vedúcimi praktického vyučovania odovzdali absolventom maturitné vysvedčenia. Okrem úprimných a dojímavých slov naše duše potešili aj krásne tóny hry na klavíri v podaní Kiarky Marko, recitácia Maxima Lička a hudobno-tanečné vystúpenia našich folkloristov. Zaspomínali sme si aj na krásne školské časy, prostredníctvom prezentácií a videí zo stužkových slávností. Honosné priestory synagógy podčiarkli vynikajúcu atmosféru ukončenia našich stredoškolských čias.