Bom dia, Montijo volá!!!
12. júna 2023
Celoštátna súťaž SZŠ v poskytovaní prvej pomoci v Dolnom Kubíne
14. júna 2023

Kniha – priateľ človeka ?

Keďže sa kniha vytráca zo života človeka, je veľmi dôležité si uvedomiť jej neopakovateľnú hodnotu.

My žiaci 2.B sme dňa 12.júna v doprovode profesorky Mgr. Ľubomíry Martinskej a vďaka profesorke Mgr. Andrei Bálintovej mohli nahliadnuť do Novohradskej knižnice v Lučenci. Získali sme nové informácie, ako to funguje v takej knižnici a zopakovali si aj vedomosti zo slovenčiny. Milá knihovníčka nám spravila exkurziu a poukazovala priestory knižnice, ktoré boli obnovené a zveľadené. Veľmi zaujímavo nám porozprávala o histórii knižnice a o rôznych aktivitách a besedách s osobnosťami, ktoré organizuje. Z knižnice sme odchádzali veľmi spokojní a nabití novými informáciami. Myslíme si, že takáto forma osvety je dôležitá a sme veľmi radi, že sme mohli knižnicu spoločne navštíviť. A verím, že to pre nás nebola prvá a zároveň posledná návšteva tejto inštitúcie v našom meste.

Kristína B., 2.B