Celoštátna súťaž SZŠ v poskytovaní prvej pomoci v Dolnom Kubíne
14. júna 2023
Lúčime sa Česko…
19. júna 2023

Naša stáž v srdci Moravy v meste Olomouc

Vďaka Erasmus+ sme vycestovali na stáž do Olomouca 6 členná skupina žiakov. Na druhý deň sme po dlhej ceste ako prvú navštívili školu, v ktorej nás privítali a oboznámili s tým, čo nás nasledujúce dva týždne čaká. Ešte pred exkurziou sme mali prezentáciu o Fakultnej nemocnici Olomouc. Potom sme navštívili jednotlivé oddelenia, na ktorých sme nasledujúce dva týždne realizovali odbornú klinickú prax. V utorok nás už čakala samotná prax, ktorú sme realizovali na Katetrizačných sálach, Internom oddelení a na internej JIS I. Internej kliniky, na Urologickej klinike a operačných sálach, kde používajú Da Vinci operačný systém. Po praxi sme absolvovali množstvo zaujímavých exkurzií napr. v Nemocničnej lekárni, navštívili sme útroby Potrubnej pošty, Biochemické laboratórium, Centrum asistovanej reprodukcie, Spánkové laboratórium, Kineziologické laboratórium a mnoho ďalších. Počas praxe sme sa stretli so špičkovým materiálno-technickým vybavením nemocnice, ale aj s personálom s veľkým srdcom, ktorý nám venoval pozornosť a bol nám nesmierne nápomocný počas praxe. Náš pobyt bol navyše v prekrásnom meste Olomouc, ktorý nás lákal svojimi zákutiami, nádhernými starobylými budovami a mnohými pamiatkami. Absolvovali sme prehliadku mesta, navštívili sme kostol sv. Mořice, vystúpili sme na vežu u sv. Mořice, prezreli sme si chrám sv. Michala, katedrálu sv. Václava, kaplnku sv. Jana Sarkandra, Arcibiskupský palác. Samozrejme nemohla chýbať návšteva ZOO, kde nás najviac očarili žirafy, ale aj Botanická záhrada či Rozárium, ktoré nám pohladili dušu. Osobitnú pozornosť si vyžaduje návšteva Vojenskej nemocnice Olomouc, ktorá nás natoľko očarila, že sme jej návštevu absolvovali hneď dvakrát. Nečakali sme, že z kláštora môže byť moderná, funkčná nemocnica. Podzemné „sklepy“ a povery spojené s nimi (prítomné paranormálne javy) boli pre nás lákadlom, ktorému sme neodolali, a ktoré sme si aj náležite užili. Sme vďační, že sme mohli túto stáž absolvovať a ďakujeme aj všetkým pani profesorkám, menovite PhDr. Sekulovej, Mgr. Bolčovej, Mgr. Krnáčovej a Mgr. Fajčíkovej. Obrovská vďaka patrí našim hostiteľom, SZŠ a VOŠZ Olomouc a FNOL.