Erasmus Days alebo 4 v 1
13. októbra 2023
Cezpoľný beh
13. októbra 2023

Edukačný štvrtok v Rimavskej Sobote

Štvrtkové dopoludnie sme strávili na základnej škole Štefana Marka Daxnera v Rimavskej Sobote. Žiakom druhého stupňa sme prezentovali zásady zdravého štýlu, hrozbu infekčných ochorení ale aj prevenciu pred rizikovým správaním mladých ľudí, najmä fajčenie, alkohol, drogy, či sebapoškodzovanie. Okrem teoretických prednášok sme si čas rozdelili aj na praktickú zložku. V praktickej časti dňa sme realizovali ukážky prvej pomoci aj s nácvikom ošetrenia zlomenín, malých či veľkých rán, popálenín i zastavenia krvácania a nechýbala ani figurína na nácvik resuscitácie. Žiaci sa zapájali, pýtali sa, odpovedali a hlavne, naučili sa ako správne postupovať pri rôznych zraneniach. Takto sme oprášili ďalšiu spoluprácu, tentoraz mimo Lučenca. Tešíme sa aj nabudúce.

Adriána a Eliška 3.ročník