Spojili sme príjemné s užitočným
27. októbra 2023
Stužková slávnosť 4.A
6. novembra 2023

Zdravotka v Poltári

Výsadou každého zdravotníka je vyliečiť a ošetriť ľudí, keď to potrebujú. No rovnako dôležitá úloha je naučiť ľudí ako správne zareagovať v krízových situáciách. Dnes sme mali príležitosť toto naše poslanie splniť. ZŠ Slobodu v Poltári si vyžiadalo našich žiakov na prednášku prvej pomoci pre ich mladších žiakov z prvého stupňa. V piatok 27.10. 2023 sme sa teda vybrali do Poltára urobiť to, čo vieme najlepšie. Dievčenské trio Diana Rapčanová, Lia Hanová z 3.B a Michaela Randisová z 2.B ukázali nadšeným žiakom správnu techniku umývania zubov, nakladania obväzov pomocou ovínadla a pohrali sa aj s trojrohými šatkami pri zhotovovaní závesu hornej končatiny. Chlapčenská dvojka Maxim Ličko a Marek Farkaš z 3.A predviedli správnu techniku k zachráneniu človeka pomocou KPR a nacvičili so žiakmi aj stabilizovanú polohu, ktorá sa využíva u ľudí v bezvedomí. V oboch skupinách mali deti možnosť vyskúšať si, čo sme im predviedli a mnohým z nich nebolo treba hovoriť druhý krát. Odišli sme preto zo školy šťastní, že sa nám podarilo vykonať naozaj kus dobrej práce.
Maxim 3.A