Zborovňa na výjazde v Blave
12. decembra 2023
Šťastné a veselé, čo viac si želať…
15. decembra 2023

Konečne v ozajstnej nemocnici….

Na hodinách ošetrovateľstva a ošetrovateľských techník postupne spoznávame náplň práce sestričiek  a priestory, v ktorých pracujú. Teoretické poznatky doplnené fotografiami či videonahrávkami však výborne dopĺňajú exkurzie. Tie sme obe triedy prvého ročníka absolvovali už dvakrát, a to na ošetrovacej jednotke a na oddelení centrálnej sterilizácie.  Je  pre nás veľkým prínosom vidieť zdravotníckych pracovníkov priamo pri plnení si svojich úloh a tešíme sa na dni, kedy budeme aj my súčasťou ich tímu.

1.A, 1.B