Basketbalový dvojdeň.
29. februára 2024
Po 46 – krát sme prezentovali  odborné práce
1. marca 2024

Páčia sa vám divé maky?

Prednáška o kvetoch na našej zdravotke?

Divé maky je občianske združenie, ktoré podporuje mimoriadne nadané rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v rozvoji vzdelania a talentu. Naši prváci Terezka Halgašová a Arpád Balog sa podelili so svojimi spolužiakmi s osobnými skúsenosťami s prácou v tomto združení. Divé maky motivujú deti k dobrým študijným výsledkom a tým im otvárajú cestu k zážitkom pri rozvíjaní osobných koníčkov. Cieľom určite nie sú peniaze, ale hlavne spoločné aktivity s rovnocennými deťmi, ktoré vám nič nezávidia a na nič sa nehrajú. Dúfame, že sa k nám pripojíte!