70. ročník Hviezdoslava a takto to dopadlo…
18. marca 2024
Možností je naozaj veľa…
18. marca 2024

Výtvarná súťaž v rámci Euroscoly 2024

Aj takouto formou študenti 1. až 3. ročníka poukázali na fungovanie Európskej únie a hlavne 20 ročného členstva Slovenskej republiky v nej. Zaujímavá bola kresba p. Roberta Schumana, francúzskeho ministra zahraničných vecí, ktorý sa v roku 1950 významne  zaslúžil o európsky integračný proces. Vypracoval Schumanov plán, na základe ktorého sa vytvorilo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ. Predstavili ho spolu s p. Jeanom Monnetom 9. mája 1950 a tento deň je odvtedy považovaný za Deň zrodu EÚ a každoročne sa oslavuje ako Deň Európy. Ďakujeme za vašu iniciatívu, naši študenti.