Deň Zeme
3. apríla 2024
V Praze bylo blaze
7. apríla 2024

Križovatka ciest

O niekoľko týždňov zmaturujeme a bude pred nami veľký otáznik. Ocitneme sa na križovatke ciest. A čo ďalej? Študovať alebo pracovať? Budeme sa musieť správne rozhodnúť.

Bližšie informácie nám v tejto oblasti poskytli pani Mgr. Tomišová z CPPPaP a pracovníčky z ÚPSVaR pani Mgr. Baityová a Ing. Farkašová. V dnešnej prednáške nám rozšírili naše povedomie o trhu práce, evidencii sa na úrade práce a mnohých ďalších aspektoch našich budúcich profesijných životov. Získali sme bližší prehľad o možnostiach uplatnenia sa v pracovných smeroch, o ich benefitoch a ponukách ďalšieho štúdia. Taktiež nám boli sprístupnené internetové adresy inštitúcií ponúkajúcich pracovné pozície, ich lokality a dokonca aj možnosti uplatnenia sa v zahraničí. Nezostáva nám nič iné, len sa dobre a správne rozhodnúť. Veľa šťastia!

                                                                                                                          Richard Jarolímek,  IV. B