Získali sme 2 ceny v Banskej Bystrici…
16. apríla 2024
Milé naše dievčatá, sme na vás všetci nesmierne hrdí!
19. apríla 2024

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

V spolupráci s pobočkou Ligy proti rakovine v Lučenci pod vedením MUDr. Machanovej a SČK v Lučenci sme v slnečný jarný deň 28-krát pripínali malý kvietok za všetkých, ktorí bojujú so zákernou chorobou.
Pod sloganom „Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?“ ste nás, študentov tretieho ročníka, tradične mohli stretnúť v uliciach mesta so žltými narcismi a pokladničkami. Žltý narcis je symbol, ktorým si pripomíname a prejavujeme spolupatričnosť onkologickým pacientom. Za obdarovaný kvietok nám veľké množstvo ľudí dobrovoľne prispelo finančnou hotovosťou. Boli aj takí, ktorí hotovosť pri sebe nemali a peniažky poslali na účet Ligy proti rakovine.
Všetkým ďakujeme.