Návšteva z prokuratúry 
29. mája 2024
“V Praze je blaze” alias odštartovali sme odbornú stáž Erasmus+ vo FN Motol
6. júna 2024

Absolutórium 2024 plné kvetov.

Náročný maturitný mesiac sme ukončili slávnostným vyradením absolventov, ktoré sa konalo v krásnych priestoroch lučeneckej synagógy. Naše malé „promócie“ sa opäť vydarili. Scenár bol naplnený do bodky a napomohol naplniť čarovný priestor krásou, umením,    vďačnosťou a emóciami. Tento rok sme sa okrem študentov denného štúdia rozlúčili aj s večernistami. Napriek tomu, že u nich už išlo o druhé maturity v živote, bolo evidentné, že si svoj úspech vychutnali naplno. Dokonca možno viac ako ich mladší spolužiaci.

Na najväčšom sviatku školského roka nás svojou prítomnosťou potešili aj vzácni hostia: primátorka mesta Lučenec, vedenie partnerských nemocníc, ale aj vedúca katedry ošetrovateľstva SZU v Banskej Bystrici. Akadémia sa začala umeleckými vstupmi, kde po básni a klavírnom vystúpení nás takmer roztancovali folkloristi zo súboru Háj z Rimavskej Soboty. Následne sme si prostredníctvom prezentácií a videí zaspomínali na časy strávené v školských laviciach i mimo nich. Perličkou bol videopozdrav tretiakov, ktorí sú momentálne na stáži v špamielskej Malage. Po príhovoroch, ktoré sú neodlúčiteľnou súčasťou rozlúčky so školou, nasledovalo samotné vyradenie absolventov SZŠ za školský rok 2023/24. Všetkých 67 abiturientov si prevzalo z rúk riaditeľa školy maturitné vysvedčenia, tí najlepší aj knižné odmeny a pamätné listy. Záver patril spoločnému foteniu, gratuláciám, objatiam…

Všetkým prítomným ďakujeme za účasť a našim absolventom prajeme veľa šťastia v živote.