Reprezentovali sme školu vo finále súťaže v prvej pomoci
13. júna 2024
Erasmus + Portugalsko
17. júna 2024

Erasmus+ najcennejšia skúsenosť z Prahy

Dvojtýždňová stáž vo Fakultnej nemocnici Motol v Prahe nás obohatila o množstvo nových odborných praktických a teoretických skúseností vďaka Erasmus+. Bola to skvelá možnosť ako sa niečo naučiť, získať a odovzdať ďalej skúsenosti. Okrem bežnej dennej praxe sme zažili aj exkurzie na Urgente centrálneho príjmu, na heliporte, na operačných sálach, OAIM, v Domčeku pre onkologických pacientov a ich rodiny, videli sme zavádzanie cievneho vstupu PICC, ošetrenie diabetických nôh, ERCP vyšetrenie a mnoho iných.  Spoznali sme mnoho nových ľudí, ktorí boli milí, priateľskí, ústretoví a ochotní nám všetko vysvetliť, ukázať a čo najviac nás naučiť. V osobnom voľne v popoludňajších hodinách sme počas dvoch týždňov spoznávali krásy mesta Prahy ako boli historické miesta, múzeá, nádherné záhrady a parky. Naše sprevádzajúce učiteľky nás podporovali po celý čas mobility. Stážou sme nazbierali nie len nové skúsenosti ale aj spomienky, zažili mnoho pekných chvíľ a zážitkov. Spoznali sme českú kultúru a naučili sme sa nové slová z nášho príbuzného jazyka. Dva týždne ubehli ako voda a všetko zažité zostane v našich srdciach. Za výbornú skúsenosť ďakujeme