Školský rok končíme na zámku
26. júna 2024
Život a zdravie je dar…
26. júna 2024

JÚNOVÁ EDUKAČNÁ MISIA  V PRVEJ POMOCI

Ako správne reagovať v situáciách ohrozujúcich zdravie a život, čo urobiť, aby človek prežil, ako zastaviť krvácanie, ošetriť zlomeninu, či popáleninu, urobiť stabilizovanú polohu na boku, či vykonať resuscitáciu, to všetko bolo náplňou našich júnových edukačných aktivít, s ktorými sa v tomto mesiaci akoby vrece roztrhlo. Pod vedením a organizovaním pani profesorky Drugdovej, sme zabezpečili množstvo  aktivít v prvej pomoci. Začali sme  na ZŠ M.R. Štefánika, kde sme všetkých siedmakov postupne učili oživovať človeka, ktorému nebije srdce a nedýcha. O štyri dni sme už resuscitovali na ZŠ Vajanského. 21.6. v piatok a 24.6.2024 v pondelok sme sa už realizovali  na OŽAS ZŠ L. Novomeského. V piatok sme prezentovali teoretické poznatky z prvej pomoci, ale edukovali sme aj o správnej výžive, dospievaní a drogovej prevencii. Pondelok sa niesol v duchu  praktických ukážok aj s nácvikom so žiakmi od tých najmenších na prvom stupni až po veľkých deviatakov. V pondelok sa ďalší naši spolužiaci prezentovali v rámci OŽAZ aj na ZŠ Kalinovo a ZŠ Cinobaňa. Utorok 25.6.2024 sme zabezpečovali zdravotnú prípravu na ZŠ Dobšinského v Rimavskej Sobote, ZŠ Jesenské a ZŠ Kalinovo. Zároveň sme sa oba dni zúčastnili na tradičnej akcii ,,Divínsky Bojard“, ktorý sa konal v okolí Zichyho kaštieľa v Divíne.  Počas aktivít sme mohli sledovať, že teoretické prednášky a praktické ukážky nás druhákov a tretiakov ,,zdravotky“, mnohých  žiakov zaujali, ochotne sa zapájali do činnosti,  a my sme odišli s dobrým pocitom, že sme naozaj niekoho dokázali niečo naučiť. Aj keď už tretiaci zarezávali na súvislej praxi, a väčšinu sme pokryli my druháci, naša edukačná misia dopadla dobre. Tak už len hurá na prázdniny a tešíme sa na ďalšie aktivity zdravotno-výchovnej činnosti.

Petra S. 2.B