Ďakujeme (foto + video)
3. júna 2018
Góly, body, víťazstvá
11. júna 2018

VYRAZILI SME DO SVETA…

Týmito slovami sme odchádzali spolu s našou p. prof. Hergelovou v nedeľu na obed 3.6.2018 z lučenskej vlakovej stanici a po „vzrušujúcej“ ceste sme večer pred 19 hod. konečne dorazili do  nášho cieľa – Rajhrad – Dom liečby bolesti s hospicom sv. Jozefa. Ubytovali sme sa v Kláštore sestier Tešiteliek – Dom Matky Rosy a hneď ešte v ten večer sme preskúmali okolie.

V pondelok ráno plní očakávania, ale i strachu, po úvodných slovách a poučeniach o zásadách vyplývajúcich z vízie organizácie, sme sa začlenili do zdravotníckeho tímu. Dievčatá – Anička, Katka a Janka sme upevňovali a získavali ďalšie nové vedomosti a zručnosti na oddelení A a chlapci – Ali, Maťo a Dano na oddelení B. Už hneď v prvý deň sme postrehli, že v tímoch vládne pozitívna a priateľská atmosféra. Každý poznal svoje miesto, úlohy a povinnosti. Každý spolupracoval s tým druhým a navzájom sa rešpektoval. Ich jediným cieľom je PACIENT a uspokojovanie všetkých jeho potrieb. Mali sme možnosť vidieť, že to vôbec nie je jednoduché vstrebať mnohokrát veľmi ťažké osudy ľudí v terminálnom štádiu ochorenia a popritom zachovať chladnú hlavu a poskytovať profesionálnu a kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť s láskou a porozumením.

Počas našej praxe sme sa zúčastnili i multidisciplinárneho sedenia – porady, kde bolo zastúpenie sestier, ošetrovateliek, opatrovateliek, lekára, psychlóga, sociológa a duchovného, aby spoločne prediskutovali problémy každého pacienta individuálne a naplánovali konkrétnu starostlivosť podľa jeho potrieb.

Veľmi sa nám páčilo v rámci starostlivosti poskytovanie canisterapie, basálnej stimulácie, aromaterapie či muzikoterapie. Ďalšie dni sme sa žiaľ aj niekoľkokrát stretli i s poslednou smutnou fázou paliatívnej starostlivosti.

V stredu popoludní nám vrchná sestra p. Mgr. Brabencová pútavo porozprávala o histórii a víziách zdravotníckeho zariadenia, ako i o samotnej paliatívnej starostlivosti. Dozvedeli sme sa, že DLBsH patrí medzi prvé zariadenia tohto typu v ČR a je určené hlavne ľuďom s onkologickým a nevyliečiteľným ochorením, u ktorých bola ukončená liečba vedúca k uzdraveniu a nemôžu/nevedia byť ošetrovaní v závere života v domácom prostredí. Veľký dôraz kládla p. vrchná i na poskytovanie psychickej starostlivosti o príbuzných – pozostalých, ktorým dávajú útechu v kritických chvíľach a nezbúdajú na nich ani neskôr a cca. po 3 – 6 mesiacoch ich pozývajú na priateľské stretnutie do DLBsH, kde spoločne spomínajú na svojich zosnulých. Mnohokrát sa z nich stávajú i dobrovolníci, ktorí pomáhajú, každý podľa svojich schopností a možností.

Keďže sme mimo domova, rozhodli sme sa poobede nesedieť len tak na izbách, takže každý deň  sme vyrazili do Brna. Slniečko nám vždy nádherne svietilo a mali sme možnosť vychutnávať si krásy centra mesta – Zelný trh, Brnenský orloj, Katedrálu Sv. Petra a Pavla, Petrov s krásnym výhľadom a samozrejme uličky plné obchodíkov a kaviarničiek. Neodmysliteľnou časťou bolo nákupné centrum a dobré jedlo. Pri spoločne trávených večeroch sme rozoberali rôzne témy a utužovali svoje priateľstvá. V Kostole Božieho Srdca Ježišovho, ktorý je v rámci kaštieľa, sme niekoľkokrát pobudli pri tichej modlitbe či na sv. omši.

Týždeň prebehol ako voda a my sa lúčime. Ďakujeme za všetky nové poznatky, skúsenosti a vedomosti, ktoré sme na stáži získali. Veríme, že v budúcnosti všetko pozitívne využijeme a ostanú nám nezabudnuteľné spomienky.

Tím super zdravotníkov z 3.A a 3.B zo SZŠ