Oslávime Svetový deň darcov krvi
14. júna 2018
Odborná stáž Erasmus+ v Prahe
14. júna 2018

Opustili sme svoju komfortnú zónu a zažívame nové výzvy vďaka Erasmus +

Začiatkom júna sme vyrazili na praktickú odbornú stáž do Královohradeckého kraja. Centrom regiónu je mesto Hradec Králové, kde naša sedemčlenná skupina v zložení Marek, Matúš, Sima, Peťa, Miška, Veronika a Mgr. Jurigová vďaka  Erasmus + poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť na urologickej a chirurgickej klinike ale aj na  kardiochirurgii, plastickej a úrazovej chirurgii vo FN HK. Zdieľame a porovnávame tam naše myšlienky, nápady, praktické zručnosti a skúsenosti so zdravoťákmi z VOŠZ a SZŠ. Učíme sa lepšie komunikovať s odborným personálom a klientmi, rozširujeme si jazykové a medzikultúrne vzťahy. Zdokonaľujeme si hlavne nové praktické moderné ošetrovateľské postupy a techniky, vytvárame si medzinárodnú sieť kontaktov dúfame, že na celý život. Napriek rýchlemu pracovnému tempu zažívame aj dobrodružstvá, každý deň po skončení odbornej praxe. Spoznávame dominanty a zákutia mesta, ochutnávame domáce špeciality salónu republiky. Vďaka tejto stáži si postupne zvyšujeme náš osobnostný a profesionálny rozvoj.

Stážisti z HK