Aj kvapka pomôže …
9. októbra 2018
Nežná nezábudka…
10. októbra 2018

Dáni opäť s nami…

Už tretí týždeň „zarezávajú“ študenti Strednej zdravotníckej školy a sociálnej práce z Dánska  v Domove sociálnych služieb v Kalinove – v Betánii. Privítali sme ich na prelome septembra a budú mať celý mesiac na to, aby si vyskúšali a spoznali prácu – poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Prvé dni strávili s miernym ostychom, ale postupne sa stávajú súčasťou celého tímu. Počúvame na ich adresu samé chvály a veľmi nápomocní sú im aj študenti našej školy, ktorí sa zdokonaľujú v komunikácii v anglickom aj v nemeckom jazyku. V neposlednom rade aj pri poskytovaní starostlivosti o klientov, za čo im patrí veľké poďakovanie. Celá stáž prebieha pod taktovkou p. prof. Šurana a p. prof. Sekulovej.

Urobíme všetko preto, aby sa naši dánski „spolužiaci“ cítili na Slovensku ako doma.

Študenti 3. a 4. ročníka