Vianoce v nemocničnej izbe….
28. decembra 2018
Jubilejný 20. školský ples (foto + video)
10. februára 2019

Merali si jazyky – a zdarne

V stredu 16. januára sa konalo okresné kolo olympiády z anglického a o deň nato z nemeckého jazyka, kde si merali (jazykové) sily žiaci v kategóriách 2A, 2B a 2D. Angličtinárska olympiáda sa konala v susednej škole, na Obchodnej akadémii, ktorej sa zúčastnil víťaz nášho školského kola, ostrieľaný riešiteľ Dávid Kováč z triedy IV.A. Čo sa týka nemeckého jazyka, na okresné kolo v lučenskom CVČ Magnet sme vyslali Simonu Balogovú a Jána Valentínyho z IV.B, ktorí tiež s podobnými súťažami majú svoje skúsenosti. 
Všetci žiaci súťažili v kategórii 2D. Najprv absolvovali písomné testy zamerané na schopnosť porozumieť počúvanému prejavu, pochopiť písaný text, preverili tiež ich zručnosti v oblasti gramatiky a rozsah slovnej zásoby. Po tejto časti nasledoval improvizovaný rozhovor s odbornou porotou, ktorá si všímala, ako tvorivo dokážu pracovať s neočakávanou situáciou. 
V tvrdej konkurencii napokon obstáli viac než dobre, ba dvaja z nich až bronzovo – Simona a Dávid obsadili pekné tretie miesto. Jánovi sa ušlo síce chvályhodné, ale pritom nevďačné štvrté miesto. Všetkým súťažiacim gratulujeme a zároveň ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.
Miroslav Šuran