Prednášali sme na konferencii.
17. apríla 2019
Z ,,Blavy“ nám došla ponuka práce…..
26. apríla 2019

Učiteľmi na základných školách …

… v okrese Lučenec aj Veľký Krtíš – na ZŠ Haličská 7  a Haličská 8 v Lučenci, na ZŠ v Dolnej Strehovej pondelok aj v utorok pred Veľkou nocou – 12 žiakov 4. ročníka (Kristína Vinczeová, Simona Balogová, Michaela Hukelová, Zuzana Stieranková, Anna Balážová, Adrián Miko, Kristína Drugdová, Barbora Périová, Dávid Kováč, Laura Mlynáriková, Sára Jana Gazdíková, Natália Mikušová). Takúto bilanciu sme zaznamenali pri šírení našich vedomostí v rámci prvej pomoci mladším žiakom. Mali sme možnosť stretnúť skutočne talenty pri nacvičovaní poskytovania prvej pomoci. Nechýbala veľká ochota učiť sa, spolupracovať a samozrejme ani zábava, ktorú žiaci vyprodukovali počas obväzovania svojich spolužiakov, masáži srdca či pri transporte raneného. A my dúfame ,že si z našich prednášok odniesli čo najviac a že v ďalekej budúcnosti, s rovnakým zápalom a bez váhania to budú možno oni , ktorí využijú tieto skúsenosti v skutočnom živote. Veľká vďaka však patrí tiež učiteľom škôl, ktorí pripravili vynikajúce prostredie na nácvik v rámci prvej pomoci a za každodenné úsilie priblížiť žiakom vedomosti v smere záchrany ľudského života.

S. Balogová 4.B