Misia na Níle
18. septembra 2019
Biela pastelka
21. septembra 2019

Svetový deň prvej pomoci

… sa traduje na druhú septembrovú sobotu v mesiaci. Pri tejto príležitosti zorganizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Krtíši dňa 18. septembra 2019 odber krvi. Už ôsmy rok sa naši žiaci zúčastňujú jednotlivých odberov, kde spolu s p. Ubrankovičovou  zabezpečujú zdravotnícky dozor. N. Zaťková a V. Fedešová z 3. A.  sa stali súčasťou tejto akcie, kde ľudí oboznamovali s postupom odberu, merali fyziologické funkcie, zapisovali rôzne údaje a najmä poskytovali psychickú podporu. Zároveň Vás ostatných pozývame k odberu krvi, ktorý sa uskutoční v priestoroch oddelenia hematológie a biochémie v nemocnici v Lučenci  10. októbra 2019 od 7. 00. Aj toto formou sa zapojíme do akcie #ERASMUSDAYS  2019. Vopred ďakujeme.

M. Sekulová