Jazdiť ako Sagan
30. septembra 2019
Beh pre radosť
10. októbra 2019

Nezábudka …

… modrý kvietok, symbol duševného zdravia, ktorým sa zaoberá na Slovensku Liga za duševné zdravie. Jednou z jej aktivít už 18 rokov je aj informačná kampaň spojená s celonárodnou zbierkou. Tento rok sa konala v dňoch 2. až 4. októbra 2020 v uliciach mesta Lučenec. V piatok sme mali aj my žiačky prvého ročníka prvý krát tú česť reprezentovať našu školu a podporiť túto akciu. Hlavným poslaním je pomoc ľuďom so psychickými problémami. Človeku často stačí, ak sa niekto zaujíma o to, ako sa cíti. O to, ako sa má. Aj preto sa táto otázka stala hlavným mottom tohtoročnej kampane. Spolu s našimi staršími spolužiakmi sme zbierali peniaze výmenou za ručne vyrábané nezábudky. V uliciach mesta sme sa stretli s rôznymi reakciami, ale zároveň vďaka tomu sme si uvedomili, že sú na svete stále aj ľudia s dobrým srdcom. Výťažok z kampane – suma cca 670 eur sa následne použije na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia. Taktiež budú použité na pomoc pre ľudí, ktorí trpia alkoholizmom alebo inými duševnými poruchami.

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Lucka Peťková, 1. A