Mesiac október, opäť za katedrou…
22. októbra 2019
Zdravý život v DSS Tuhárske námestie
26. októbra 2019

Premiéra prváčok – dobrovoľníčok

Dňa 17.októbra 2019 sme my, žiačky 1.A a 1.B triedy ako dobrovoľníčky, navštívili zariadenie DSS Nádej vo Vidinej . Spočiatku sme všetky mali trému, prvýkrát sme mali príležitosť stretnúť sa s ľuďmi zo spomínaného zariadenia ,ale rýchlo z nás tréma opadla a spoznali sme týchto milých ľudí .A   keďže 16.október sme slávili Deň zdravej výživy, strávili sme vo  Vidinej príjemné popoludnie, kde sme predovšetkým rozoberali zdravú výživu, dôsledky zlého stravovania a choroby spôsobené zlým stravovaním. Z nášho pohľadu to bola skvelá skúsenosť a bez pochybnosti sa tam vrátime ešte nespočetnekrát. Dobrovoľníctvo je výborná príležitosť čo najlepšie využiť voľný čas. Hneď prvýkrát sme zistili, že čo dáme, sa nám vráti, pohotové a milé slová sa rýchlo dostali do našich uší a veríme, že každou návštevou ich  naučíme viac a viac.

                                                             Lucia Peťková, 1.A