Prežili sme rozprávkový večer…
25. novembra 2019
Keď učíš iných, najviac naučíš seba
29. novembra 2019

Liečba srdca v Banskej Bystrici

Dňa 26.11.2019 sme sa štvrtáci po stužkovej opäť spojili a naše kroky tentokrát viedli do srdca Slovenska – do Banskej
Bystrice.
Bol utorok 6.15 ,chladné ráno a my žiaci 4.A, B triedy sme vyrazili na odbornú exkurziu do Stredoslovenského ústavu
srdcovo- cievnych chorôb do Banskej Bystrice. Boli sme plní očakávania z exkurzie. Po príchode do nemocnice nás
s úsmevom čakal zdravotnícky personál: pani námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v zastúpení vedúcich
sestier jednotlivých oddelení. Sestričky si nás rozdelili na tri skupiny a sprevádzali nás ošetrovacími jednotkami.
Vedúce sestry boli veľmi milé a ochotne nám ukázali prístrojové vybavenie, špeciálny materiál, chod oddelenia
jednotlivých pracovísk. Vysvetlili nám aj starostlivosť a liečbu pacienta po operácii v domácom prostredí. Súčasťou
nemocnice sú operačné sály vybavené moderným zariadením a odbornou prístrojovou technikou. Práca
zdravotníckeho personálu je zodpovedná a veľmi náročná. Po skončení exkurzie nás čakala prechádzka krásnou
Banskou Bystricou. Samozrejme, sme nemohli vynechať nákupné centrum, kde sme sa osviežili obedom a kávou.
Chceme veľmi pekne poďakovať pani prof. Bolčovej, Škorňovej, Fajčíkovej, Bartošovej za vybavenie odbornej exkurzie.
Kolektív 4. A, B