Kde pochopíš zmysel Vianoc ?
20. decembra 2019
1.polčas na našej zdravotke
30. januára 2020

Koledníci v rimavsko – sobotskej nemocnici

Dňa 19.12.2019 sme sa vybrali my, žiaci Strednej zdravotníckej školy v zložení: Dávid Stehlík, Annamária Molnárová, Simona Goceliaková, Monika Spodniaková a Daniela Vrancová,  potešiť pacientov  do rimavsko sobotskej nemocnice a pripomenúť ľuďom naše blížiace sa Vianoce. Prvou zastávkou nášho putovania bolo onkologické oddelenie, kde sme za naše srdečné koledovanie dostali krásne úsmevy a plno láskyplných slzičiek. Neskôr sme koledovali na internom, gynekologicko – pôrodníckom oddelení,  a samozrejme sme navštívime choré  malé detičky na detskom oddelení. Od detí sme si odnášali krásny smiech a radosť. Prekvapili nás  aj prenádhernými vianočnými  piesňami. Tešíme sa, že sme mali možnosť potešiť v tomto predvianočnom čase tých, ktorí to naozaj veľmi potrebujú, našich pacientov.

                                                                                                  Anička 3. B