Valentínska kvapka krvi…
13. februára 2020
Nevládzete sa nadýchnuť?
19. februára 2020

Daruj krv, daruj lásku

… s týmto názvom sa niesla 13. februára 2020 akcia, ktorú organizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Krtíši v spolupráci s Mobilnou jednotkou HTO z Banskej Bystrice. Natália Zaťková, Viki Fedešová z 3. A a Kristínka Folková z 2. A spolu s p. Ubrankovičovou  zabezpečovali zdravotnícky dozor pri odbere krvi. Svoje úlohy majú rozdelené  – oboznamovali ľudí o postupe pri odbere krvi, merali  im fyziologické funkcie, pomáhali pri vyplňovaní dotazníka a poskytovali aj psychickú podporu. Sme radi, že aj takouto cestou sa naši žiaci stávajú zdravotníkmi celým srdcom a ďakujeme študentkám.

M. Sekulová