Úradné hodiny
21. apríla 2020
O maturitách …
28. apríla 2020

Postúpili sme na celoštátne kolo SOČ

Aj napriek prísnym opatreniam kvôli koronavírusu a počas krízovej situácie sa uskutočnila dňa 16.04.2020 dištančnou formou krajská prehliadka stredoškolských odborných prác.

Naši žiaci SZŠ v Lučenci sa zapojili do piatich odborov, na čo sme veľmi hrdí. Aj keď žiaci nemali možnosť odprezentovať svoje práce, obsadili veľmi pekné miesta. Niektorí mali väčšie šťastie – ak boli v kategórii, kde bolo menej súťažných prác.

Úspešne nás reprezentovali žiaci v týchto odboroch :

05- životné prostredie, geografia, geológia – Filip Priškin, Jakub Varga – Vplyv globálneho otepľovania na našu planétu

06- zdravotníctvo a farmakológia – Natália Majanová,  Michaela Chrapková 3.A  – Srdce na dlani

Diana Fodorová, Nikola Mičodová,  Róbert Michálek 3.B   – Klimaktérium

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba – Nina Kušpálová 3. A – Tetovanie ako forma umenia či predsudok

17 -pedagogika, psychológia, sociológia – Dominika Erdödiová, Bianka Gergišáková, Kristína Kojnoková Život detí s Aspergerovým syndrómom, Annamária Molnárová , Simona Goceliaková,  Terézia Kajtorová Prevencia úrazovosti v školskom veku

Komisia po preštudovaní prác online formou a vzájomnej komunikácii vyhlásila výsledky súťaže v jednotlivých súťažných odboroch.

V odbore č. 06 zdravotníctvo a farmakológia postúpili práce do celoslovenského kola na 1. mieste -Natália Majanová, Michaela Chrapková a z 2.miesta Diana Fodorová, Nikola Mičodová a   Róbert Michálek

Ešte raz srdečne ďakujeme aj konzultujúcim učiteľkám – PhDr. Sekulovej, PhDr. Drugdovej, Mgr. Kašinovej, Mgr. Bolčovej, Mgr. Bartošovej

Gratulujeme !!!!

Prehľad výsledkov :