O maturitách …
28. apríla 2020
Počujeme sa + vidíme sa + skúšame a testujeme – plnohodnotne vyučujeme!
29. apríla 2020

Pomáhať, znamená dávať.

Aj v tomto kritickom období, ktoré je mimoriadne náročné najmä pre naše zdravotníctvo, sa snažíme pomôcť. Naša škola neostala ľahostajná k volaniu tých, ktorí sú v prvom kontakte s potenciálne nakazenými koronavírusom. Už v marci sme reagovali na prosbu z oddelenia Urgentného príjmu vo VšNsP v Lučenci a pomohli sme im vyriešiť akútny nedostatok ochranných pomôcok. Pre ich zamestnancov sme zapožičali ochranné štíty, ktoré by inak teraz ležali bez využitia v našom chemickom laboratóriu. V ostatných dňoch sme zareagovali na výzvu k darcom krvi, keďže vzhľadom na karanténne opatrenia výrazne klesol ich počet. Zopár odvážlivcov z radov žiakov, učiteľov, či priateľov školy sa tak ocitlo na oddelení Klinickej biochémie a hematológie v Lučenci, či v Banskej Bystrici aby odovzdali svoju vzácnu tekutinu.

Zapojili sa :

Martin Gordoš 3. A, Adrián Segeč 3.A (zníž. Hb), Karolína Jakubová 4. A (zníž. Hb), Nikoleta Nagyová 4. B, Sofia Selešová 4. B (zníž. Hb), Martin Smerek 4. B, Lucia Kováčová 4. A (zníž. Hb)  a štyria priatelia školy, v koordinácii PhDr. Sekulovej.

Aj touto cestou sa chceme zúčastneným poďakovať a všetkým zaželať hlavne veľa zdravia…