Aktuálne informácie o vyučovaní a opatreniach v škole proti pandémii.
18. septembra 2020
Biela pastelka 2020
22. septembra 2020

Kvapka krvi vo Veľkom Krtíši

bola, v Lučenci bude, aj napriek zložitej epidemiologickej situácii.

… Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci zorganizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Krtíši 17. septembra 2020 odber krvi. Už deviaty rok sa naši žiaci zúčastňujú jednotlivých odberov, kde spolu s p. Ubrankovičovou  zabezpečujú zdravotnícky dozor. Dievčatá z 3. A K. Folková, D. Miksová a zo 4. A N. Zaťková, V. Fedešová sa stali súčasťou tejto akcie, kde pomáhali už pred vstupom s meraním TT, vyplňovaním dotazníkov , ľudí oboznamovali s postupom odberu, merali fyziologické funkcie, zapisovali rôzne údaje a najmä poskytovali psychickú podporu. Sme hrdí aj na našich žiakov zo 4. B F. Friškina, J. Vargu a absolventku J. Ondrejkovú, ktorí darovali túto vzácnu tekutinu. Zároveň Vás ostatných pozývame k darovaniu krvi, ktoré sa uskutoční v priestoroch Oddelenia klinickej biochémie a hematológie v nemocnici v Lučenci  16. októbra 2020 od 7. 00 hodiny. Aj toto formou sa zapojíme do akcie #ERASMUSDAYS  2020. Vopred ďakujeme.

M. Sekulová