TV o prezenčnom vyučovaní na SZŠ
22. októbra 2020
GAUDEAMUS ON-LINE
13. novembra 2020

Európsky týždeň odborných zručností bude tentokrát online

Európsky týždeň odborných zručností má za hlavný cieľ zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy. Akcia je iniciatívou Európskej komisie, ktorá sa realizuje každoročne už piatykrát. Ambasádorkou Európskeho týždňa odborných zručností na Slovensku je Noemi Ráczová, pedagogička Strednej odbornej školy umeleckého priemyslu v Košiciach. “Odborné vzdelávanie a príprava sú celoživotným dobrodružstvom. Objavovanie a rozvíjanie vášho talentu a zlepšovanie zručností by malo byť prioritou v každom vzdelávaní. Je veľmi dôležité milovať svoju prácu, užívať si každú súčasť procesu učenia sa a práce. Týka sa to aj študentov, aj učiteľov,” zaznelo z úst pani Ráczovej. Aj naša škola sa zapojí rôznymi online aktivitami – prezentáciami z realizovaných Erasmus projektov, videom, online Dňom otvorených dverí… Sledujte nás a spoznajte našu zdravotku…