Škoda by bolo takých jazykov za rúškami
26. novembra 2020
Obväzovali sme sa na diaľku
4. decembra 2020

Svetový deň boja proti AIDS

Ochorenie AIDS

Čo to je?

HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Pôvodcu ochorenia AIDS objavili v roku 1983 nezávisle na sebe vedecké tímy dr. Gallo v USA a dr. Montagnier vo Francúzsku. Je to druhovo špecifický vírus, prenosný iba z človeka na človeka, príp. na niektoré druhy opíc. Prvé príznaky HIV infekcie sú ľahko zameniteľné s chrípkovým ochorením a objavujú sa 2-3 týždne od infikovania. Avšak človek nakazený vírusom HIV nemusí mať dlhú dobu, napríklad niekoľko rokov, vôbec žiadne zdravotné problémy. Tomuto obdobiu sa hovorí bezpríznakové nosičstvo vírusu HIV. I v tomto období môže nakazený človek preniesť infekciu na ďalšie osoby. Len pri laboratórnom vyšetrení na prítomnosť HIV protilátok je u testovaného zistený pozitívny nález, človek je "HIV pozitívny".

Ako sa prenáša?

Vírus HIV sa prenášaná priamym kontaktom s infikovanými telesnými tekutinami.

HIV je prítomné v infekčných dávkach v:
 • krvi a krvných derivátoch,
 • sperme a možno i v predejakulačnej tekutine
 • sekréte z pošvy a čípku
 • materskom mlieku
 • HIV je prítomné v zanedbateľnom množstve v:
  • slinách (zistené len nepatrné množstvo u veľmi malého počtu ľudí)
  • slzách
  • tekutine v pľuzgieroch
HIV nie je prítomné v:
 • moči a stolici
 • zvratkoch a pote
HIV sa nemôže preniesť:
 • Bodnutím hmyzom - komáre, kliešte, muchy
 • Pri bežnom spoločenskom styku - napríklad podaním ruky, používaním telefónneho slúchadla, behom spoločného pobytu v miestnosti
 • Spoločným používaním kuchynského riadu
 • Pri používaní WC, sprchy, bazénu a sauny
 • Pri bývaní v spoločnej domácnosti. Nikdy neboli infikovaní členovia domácnosti, ktorí s HIV pozitívnym bývali (a nemali s ním pohlavný styk alebo neužívali drogy)
 • Bozkom - sliny HIV pozitívneho síce môžu obsahovať vírus, ale vo veľmi malom množstve. Naviac v slinách sú obsiahnuté látky, ktoré vírus ničia.
 • Sexuálnymi praktikami (petting), ktoré možno označiť z hľadiska možností prenosu HIV ako nerizikové, sem patria objímanie, maznanie, dráždenie pohlavných orgánov rukou partnera či partnerky bez kontaktu s jeho spermou či s pošvovým sekrétom.
Aký má priebeh?

Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. Rovnako nie je možné opísať štádia a očakávať, že u každého bude infekcia HIV prebiehať podľa popisu. Po tom, ako sa vírus HIV dostane do ľudského organizmu, začne sa usadzovať v bunkách. Ľudia sa považujú za infekčných (teda schopných preniesť HIV na druhú osobu), hneď po nákaze a infekčnosť ich bude sprevádzať počas celého života. Ľudia môžu vyzerať úplne zdravo mnoho rokov, napriek tomu, že v ich tele sa už dejú zmeny. Preto je testovanie jediným spôsobom, ako zistiť HIV status. Byť HIV+ neznamená byť okamžite chorý na AIDS.

1. štádium - primárna/akútna infekcia a sérokonverzia
 • Obyčajne trvá len týždeň, alebo dva. V tomto období sa vírus HIV snaží dostať do vnútra buniek nášho imunitného systému. Avšak niektorí odborníci do prvého štádia zaraďujú aj obdobie, kedy si organizmus vytvára protilátky HIV, aby mohol proti vírusu bojovať – tzv. sérokonverzia. To trvá zvyčajne 6-12 týždňov. Počas tohto obdobia sa niektorí ľudia cítia v poriadku resp. intenzita príznakov je tak nízka, že si nič nezvyčajné nevšimnú. Asi 70% zažíva nešpecifické príznaky podobné chrípke (napr.: horúčky, zdurené uzliny, nočné potenie, triaška). Len 20% z nich cíti také ťažkosti, že navštívi lekára. Avšak obyčajne príznaky nevedú k podozreniu na HIV infekciu. Testy na protilátky HIV realizované v tomto štádiu (ak sérokonverzia ešte neskončila) nepotvrdia infekciu, pretože organizmus protilátky ešte nemá vytvorené. Táto situácia sa popisuje aj ako „falošne negatívny“ výsledok. Treba počkať minimálne 12 týždňov od rizikového správania.
2. štádium - asymptomatické, alebo bezpríznakové štádium
 • Táto fáza trvá približne 10 rokov a ako z názvu vyplýva, je bez väčších príznakov. Počas tejto doby nič nenaznačuje, že by bol človek chorý, snáď s výnimkou zdurených lymfatických uzlín. Po 12 týždňoch je čas ísť na testy na protilátky HIV, pretože nič iné nepomôže infekciu HIV zistiť. Včasná lekárska starostlivosť umožňuje ľuďom žijúcim s HIV prevziať kontrolu nad liečbou predtým, než sa objavia príznaky infekcie HIV. Vďaka liečbe sa odďaľuje aj doba, kedy infekcia postúpi do tretieho štádia a v prípade úspešnosti liečby infekcia ani nepostúpi ďalej.
3. štádium - symptomatické, alebo príznakové štádium
 • V tomto štádiu je imunitný systém dlhodobo vystavený vírusu HIV. Ľudia začínajú pociťovať prvé príznaky infekcie HIV (napr.: únava, nočné potenie, mierny úbytok na váhe, infekcie kože, herpesové ochorenia). Toto štádium môže trvať rôzne dlho – ovplyvňuje to mnoho faktorov (napr.: rýchlosť množenia vírusu, či je človek v liečbe, alebo len teraz sa dozvedel o svojom HIV statuse) - avšak priemerná doba trvania príznakového štádia je 5-7 rokov.
4. štádium - neskoré štádium
 • Neskoré štádium je štádium AIDS (teda syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti). V tomto štádiu je imunitný systém vážne poškodený. Syndróm AIDS sa skladá z viacerých zdravotných problémov. Toto štádium sa diagnostikuje podľa samostatných kritérií (počet CD4 lymfocytov, hodnota vírusovej záťaže a/alebo prítomnosť jednej alebo viacerých oportúnnych infekcií).
Liečba HIV
 • Liečna zaznamenala výrazný posun a zmenila povahu infekcie. V priebehu rokov vďaka medicínskemu pokroku, osvete a včasnej diagnostike sa stalo zo smrteľného ochorenie chronické. Diagnóza AIDS neznamená nevyhnutne trest smrti. Pre mnoho ľudí aj v tomto štádiu začatie antiretrovirálnej liečby prináša osoh v zlepšení kvality a dĺžky života, dokonca aj v prípade prítomnosti AIDS definujúceho ochorenia.
Ako sa nenakaziť?
 • Vzájomné poznanie zdravotného stavu partnerov
 • Vernosť, mať jedného stáleho sexuálneho partnera
 • Správne používanie kondómu - bezpečný sex
 • Vyhýbať sa spoločnému užívaniu hygienických potrieb ako žiletky, rovnako ako nedostatočne sterilizovaným nástrojom pri prevádzaní niektorých kozmetických úkonov (tetovanie, prepichovanie uší a pod.)
 • Gumovými rukavicami sa chráňte pred poranením použitými nástrojmi
 • Drogám je najlepšie sa vyhnúť, hlavne ich injekčnému užitiu, ak už, tak mať vždy len svoju ihlu, striekačku a roztok drogy.
 • Represívnou prevenciou sú hlásenia HIV pozitivity, ochorení na AIDS a úmrtí referenčnými laboratóriami. Pre výstrahu i pre pomoc...
Aký je výskyt?

Odhaduje sa, že na svete žije viac než 40 miliónov ľudí s HIV.

HIV v Slovenskej republike
 • • • Od roku 1985 do 31.12.2019 sa infekcia HIV/AIDS potvrdila u 974/123 občanov SR a 200 cudzincov
  • • V SR bolo zaznamenaných spolu 74 úmrtí u osôb s HIV infekciou, z toho 55 v štádiu AIDS
  • Napriek tomu, že vo svete je trend klesajúci, počet HIV infikovaných osôb v SR narastá
Kde sa môžete dať otestovať?
 • Test je jediný spôsob ako zistiť, či človek je alebo nie je infikovaný vírusom HIV. Test má zmysel vykonať až 3 mesiace po prípadnom rizikovom správaní. Je ale dobré poznať zdravotný stav seba a svojho partnera ešte pred sexuálnym stykom! Existujú miesta, kde sa môžeš dať otestovať anonymne a bezplatne.
  • Na úradoch verejného zdravotníctva
  • Na infekčných klinikách
  • V Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS