Sloboda v online priestore.
19. novembra 2020
Svetový deň boja proti AIDS
30. novembra 2020

Škoda by bolo takých jazykov za rúškami

Pandémia im na výrečnosti neubrala

V utorok, 24. novembra sa na škole konalo ústne kolo olympiády z angličtiny a nemčiny, aké asi v našich končinách dosiaľ nemalo obdobu. Pre trvajúcu pandémiu a opatrenia z nej vyplývajúce sa nemohla konať inak ako dištančným spôsobom – online. Na ústne kolo, ktorému predchádzal elektronický test, boli pozvaní všetci súťažiaci.

Jazykové zručnosti našich žiakov, ich šikovnosť a tvorivosť preverovali učitelia cudzích jazykov, a na priebeh súťaže dozeralo vedenie školy. Jazyčníci sa mali popasovať s dvomi typmi úloh: mali čo najlepšie opísať obrazový materiál a viesť voľný rozhovor.

Musíme povedať, že aj napriek nezvyčajnej podobe tohtoročnej súťaže a časovo-technickým obmedzeniam hodnotíme toto podujatie ako úspešné z viacerých dôvodov – šikovní žiaci dostali šancu predviesť, čo dokážu; prváci (a nielen tí) zistili, aké náročné je vyjadrovať sa k téme, v ktorej nie sú “doma”, a o úsmevné situácie tiež nebola núdza (“I go to the kino”).

Víťazom školského kola v anglickom jazyku sa stal René Turčáni (4.B), strieborné miesto obsadila Diana Pálešová (3.B) a tretie miesto dobyl Erik Takács z 2.B. Vyzerá to tak, že béčkari v angličtine bodovali. A nielen tam, podobne to bolo aj v príbuznom germánskom jazyku.
V nemčine zvíťazila Nikola Brinzová z 3.B, druhé miesto si vybojovala jej spolužiačka Bianka Budzáková a bronzové miesto obsadila Sofia Homolyová z 2.B.

Víťazom a umiestneným blahoželáme. Vám ostatným prajeme, aby ste svoje schopnosti cibrili tak, aby ste nabudúce mohli bojovať o tesné body v umiestnení a tiež budeme veľmi radi, ak budeme môcť privítať nováčikov. Pravdaže, nejde tu len o súťaž. V modernom svete predsa viac ako inokedy platí: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Miroslav Šuran