Európsky týždeň odborných zručností nám priniesol 2. miesto v rámci Slovenska
5. februára 2021
Sme jediná škola široko-ďaleko,
12. februára 2021

NAŠE PREDNÁŠKY VO VIRTUÁLNOM SVETE

Ľudské práva online

Je rok 2021. Naša zdravotka  – učitelia, žiaci stále fungujú vo virtuálnom svete. Dôvodom je pandémia koronavírusu, ktorá v druhej vlne priniesla rekordné počty nakazených. Online výučba však znamená pre študentov akési „domáce väzenie“, navyše pre mnohých  môže byť extrémne náročné vôbec sa sústrediť a napredovať v učive. Online vyučovanie má na žiakov vplyv nielen v rovine vzdelávania, ale aj v rovine emocionálnej. Aj preto sa snažíme našich žiakov  priviesť na nové myšlienky v rámci prednášok na rôznorodé témy, ktoré sa týkajú zdravotníckeho povolania, ale aj bežného života. Online prednáška je jedinečná príležitosť dozvedieť sa jednoduchou formou mnoho netušených  faktov, zaujímavostí a noviniek.

Jednou z takýchto aktivít je aj prednáška o ľudských právach, ktorú naši žiaci absolvovali postupne vo všetkých ročníkoch. Prednášky sa niesli v duchu súčasnej témy, ako je povinná karanténa z pohľadu ľudských práv. No venovali sme sa aj témam ako práva detí a dospelých, kyberšikana, migračná kríza, diskriminácia, interupcia, eutanázia, tolerancia, dobrovoľníctvo a mnohým ďalším témam, ktoré sa týkajú nás všetkých. Na väčšine prednášok sa žiaci aktívne zapájali a diskutovali o témach, s ktorými sa už vo svojom živote stretli, a nie sú im vôbec cudzie.

Touto cestou si zaslúžia pochvalu, že sa okrem svojich školských povinností a svojho virtuálneho sveta, zúčastňujú aj toho reálneho. A ako je to poznať? Jednoducho. Tým, že sa neboja argumentovať, vysloviť svoje názory-postoje a zaujímajú sa o dianie vo svojej krajine, ako aj vo svete.

Veď je „len málo takých, ktorí vidia svojimi vlastnými očami a cítia svojím vlastným srdcom.“ /Albert Einstein/

V tomto náročnom období predstavuje online hodina pre niektorých žiakov nielen priestor na učenie, ale aj na komunikáciu, upevňovanie sociálnych väzieb alebo  psychické povzbudenie. Cieľom online hodín ako aj prednášok by malo byť aj budovanie pevných vzťahov, ktoré môžu pomôcť žiakom toto náročné obdobie prekonať.

Mgr. Lucia Fajčíková