NAŠE PREDNÁŠKY VO VIRTUÁLNOM SVETE
8. februára 2021
MOM mení ordinačné hodiny.
18. februára 2021

Sme jediná škola široko-ďaleko,

ktorá tento týždeň naplno ožila. Nielen maturanti, ale všetkých desať tried malo uplynulý týždeň plnohodnotnú prezenčnú výuku. Zdravotnícke školy, ako jediné zo stredných, dostali takúto výnimku. Naša exkluzivita vychádza z jediného: v tejto situácii niet dôležitejších stredoškolákov. Konštatovanie, ktoré môže potešiť, ale hlavne zaväzuje. Aj touto cestou chcem požiadať našich žiakov aby počas prázdnin dodržiavali v maximálnej miere ROR a ostávali vo svojich bublinách, aby sme aj o týždeň mohli pokračovať naplno nielen vo vyučovaní, ale aj vo výpomoci pri očkovaní a testovaní. Pre boj s “koronou” sme naozaj potrební. Dúfam, že o týždeň prekonáme tú 90% účasť z pondelka a nebudeme musieť opäť na výuku využívať online aplikácie. Buďte zdraví, ste budúci zdravotníci!