Celoštátna prehliadka SOČ online
3. mája 2021
Za hranicami Slovenska
14. mája 2021

Prijímacie skúšky

… ako všetko ostatné toho roku na našej škole prebehli za prísnych epidemiologických opatrení. Záujem o štúdium je opäť viac ako sľubný – prihlásilo sa 106 uchádzačov o denné štúdium. Záujemcovia museli v dvojmetrových odstupoch a s prekrytím horných dýchacích ciest absolvovať test zo slovenčiny a biológie. Okrem toho, ako každý rok, sa bral do úvahy prospech zo základnej školy a úspechy v rôznych mimoškolských súťažiach. Tieto údaje dali vzniknúť konečnému poradiu. Veríme, že sa do školy dostanú pravé tí, ktorí majú na jej zvládnutie najlepšie predpoklady. Poradie budeme aktuálne posúvať po odhlásení uchádzačov prijatých na inú školu. Viac na …