Za prácou … online
30. apríla 2021
Prijímacie skúšky
10. mája 2021

Celoštátna prehliadka SOČ online

Tento rok sa celoštátne kolo obhajoby SOČ organizovalo online formou. Prehliadka odštartovala slávnostne príhovormi a pokynmi, ako bude prebiehať celá súťaž. Neskôr sme sa pripojili na jednotlivé odbory, v ktorých sme následne súťažili. Osobne som sa pripojila na odbor Zdravotníctvo a farmakológia, kde som obhajovala prácu, na ktorej som pracovala spolu s Paťkou Kozlíkovou a Laurou Oláhovou. Naša práca nesie názov: Darcovstvo kostnej drene. Celoštátneho kola SOČ sa zúčastnila aj Bianka Budzáková s prácou: Validácia -most k nepoznanému. Bianka súťažila v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia. Obe sme deň strávili príjemne. Mali sme milé hodnotiace komisie, ktoré nám vytvorili priateľskú atmosféru. Vďaka nim sme mali menej stresu a napätia. Bol to určite silný zážitok .  Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií a veľmi sa nám páčili práce našich spolusúťažiacich. SOČ-ky boli na vysokej úrovni a záujem vzbudila každá jedna. Sme poctené, že sme sa mohli tejto súťaže zúčastniť. Je to pre nás veľavýznamná skúsenosť. Ani jedna z našich prác sa nedostala do top trojky, aj tak neľutujeme, že sme sa prehliadky na celoštátnej úrovni zúčastnili. Veď s  obidvoma prácami sme to dotiahli až na celoštátne kolo, a to hodnotíme ako obrovský úspech.

 Tretiačky Janka a Bianka