Stále TABU?
18. mája 2021
Navštívila nás prezidentka SR – pani Zuzana Čaputová
2. júna 2021

Štvrtáci nám dali zbohom. (foto + video)

Asi najzvláštnejší školský rok za ostatné polstoročie sa chýli ku koncu, maturanti ho už majú dnešným dňom za sebou. Rozlúčka našich štvrtákov síce nebola kvôli korone v kultúrnom dome, ale na školskom dvore, no emócie pod rúškami nechýbali. Hoci predchádzajúce dni počasie vyvádzalo, 21.mája nám svietilo slniečko a nechalo vyniknúť kráse kvetov i maturantiek.  Nastúpené triedy aj naši učitelia a oficiálna rozlúčka mohla začať. Naše tretiačky -Janka Sihelská a Bianka Budzáková nás príjemne previedli scenárom slávnostného vyradenia absolventov. Štátna hymna, báseň v podaní Kristíny Skýpalovej a príhovory. Riaditeľ školy vyjadril nádej, že absolventi budú robiť škole dobré meno a aj napriek výpadku prezenčného vyučovania v praxi potvrdia dobrú pripravenosť na povolanie či ďalšie štúdium. Poďakoval im za hrdinstvo pri ošetrovaní covid-pozitívnych pacientov, pomoc pri očkovaní, testovaní a darcovstvo krvi. Najlepších ocenil pamätnými listami a knihami za vzorné štúdium a za reprezentáciu školy. Nechýbalo tradičné folklórne číslo v podaní  Matúša Murína. Hlavným bodom programu určite bolo slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení pre absolventov od triednych profesoriek Mgr. Lívie Bolčovej a PhDr. Kataríny Drugdovej. Na záver odznel pozdrav moderátoriek za všetkých mladších žiakov našej zdravotky. Krásnou kulisou boli tablá obidvoch maturitných tried. 

Príhovory maturantov si môžete prečítať v plnom znení tu – 4A 4B

Veľa šťastia, naši absolventi 2021 !