Štvrtáci nám dali zbohom. (foto + video)
21. mája 2021
Privítali sme ministra školstva.
3. júna 2021

Navštívila nás prezidentka SR – pani Zuzana Čaputová

Naša zdravotka v tomto roku oslávi 75 rokov svojej existencie a nikdy počas svojej histórie nezaznamenala také ocenenie, ako tento týždeň. Sami si trošku nad tým lámeme hlavu: ako sa to prihodilo, že za dva dni nás navštívia dve významné osobnosti politického života. Isté je, že prezidentská kancelária nekoordinovala program pani prezidentky s ministerstvom školstva. Dôležitejšie je, že obidve inštitúcie usúdili, že práve naša škola má čo ponúknuť, že aj touto cestou je vhodné vzdať hold našej práci a spopularizovať štúdium na zdravotníckych školách.

       Oficiálny program pani prezidentky Zuzany Čaputovej na našej škole sa začal 2. júna o 9:30 príchodom prezidentskej kolóny. Pred B-budovou privítala pani prezidentku primátorka Lučenca, pani Alexandra Pivková a po nej riaditeľ školy, pán Miroslav Sekula. Riaditeľ školy sprevádzal pani prezidentku pri prehliadke odborných učební, kde prebiehalo praktické vyučovanie v laboratórnych podmienkach. P. prezidentka sa živo zaujímala o jednotlivé výkony, ktoré demonštrovali žiaci druhého ročníka. Mohla vidieť prípravu a aplikáciu inzulínu a iných injekcií pod kožu a do svalu, prípravu infúzií, transfúzie … Žiaci jej ochotne vysvetlili realizovanú činnosť a nemali problém odpovedať na jej otázky.

Na viac otázok a odpovedí sa vytvoril dostatočný priestor pri následnej diskusii prezidentky SR s vybranými študentmi prvého a druhého ročníka. Menej ostýchaví, bezprostrednejší (či menej disciplinovaní – s menším rešpektom) sa prekvapivo ukázali prváci, keď druhákov takmer nepustili k slovu. Atmosféru rozhovoru si pochvaľovali obe strany. Pani prezidentka pochválila spontánnosť a aktivitu žiakov, tí zase ocenili jej prirodzenosť, úprimný záujem a ochotu odpovedať na najrozličnejšie otázky. V rozhovore sa postupne dotkli pandemickej situácie, nedostatku zdravotníckeho personálu, dôležitosti študijného odboru praktická sestra, ale tiež dištančnému vzdelávaniu, učebným osnovám či vyučovacím metódam. Žiakov napríklad zaujímalo či bude p. prezidentka opakovane kandidovať, alebo či by si vedela predstaviť seba v zdravotníctve. V odpovedi prejavila zmysel pre humor, keď povedala, že si vysoko váži aj prácu pilota, ale do kokpitu stíhačky by sa neposadila. Besedu musel pre nedostatok času ukončiť vedúci protokolu.

Po zápise do kroniky školy nasledovalo fotenie a rozlúčka. Za návštevu sa pani prezidentke poďakoval kyticou a malým prezentom riaditeľ školy a potleskom žiaci a pedagogický zbor. Zuzana Čaputová priniesla do našej školy noblesu, eleganciu, kultúru prejavu snúbenú s prirodzenosťou a ľudskosťou. Ďakujeme, pani prezidentka!

Zajtra privítame ministra školstva.