Návšteva Kremnice
24. júna 2021
Vyhrali sme Hviezdoslava
25. júna 2021

Dôstojná staroba a umieranie…

„Je príjemné vedieť, že anjeli pracujú a pohybujú sa medzi nami, aby sme z lásky dokázali vykonať čo najviac“

My druháci Strednej zdravotníckej školy v Lučenci sme sa vybrali na odbornú exkurziu do Domu Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici v stredu 23.júna 2021.Dom Božieho milosrdenstva je cirkevné zariadenie, tvorí ho hospic a zariadenie sociálnych služieb, čiže zariadenie pre seniorov, okrem toho sa v tomto objekte nachádza aj cirkevná materská škola či kaplnka. V hospici sa poskytuje 24. hodinová starostlivosť pre pacientov v terminálnom štádiu ochorenia pre 16 klientov. Klientom sa venujú tak, aby sa necítili opustení a aby mali zachovanú svoju ľudskú dôstojnosť. Hoci sa im nedá  zachrániť život, ale zmierňuje sa im utrpenie. V zariadení sociálnych služieb je umiestnených 48 klientov, venujú sa tu starším ľudom, ktorí nie sú schopní postarať sa sami o seba. Zdravotnícky tím nie je veľmi početný, pracuje tam malý počet sestričiek, sanitárov a sú tu len dve lekárky, okrem nich sú tu aj externí lekári a duchovný psychológ. Veľkým pozitívom sú ľudia alebo rodiny, ktorí pomôžu napríklad tým, že prinesú bielizeň a stanú sa dobrovoľníkmi alebo chodia na návštevy, ktoré sú neobmedzené. Klienti ZSS nás prekvapili spevom, humorom a boli radi, že sme ich navštívili…Naše pocity boli zmiešané, utvrdilo nás to v tom, že práca, ktorú budeme vykonávať, je ťažká, ale krásna…

                                                                                                               Sima a Vanes 2.B