Dôstojná staroba a umieranie…
24. júna 2021
Jún, mesiac exkurzií.
28. júna 2021

Vyhrali sme Hviezdoslava

Na Jána 24.júna 2021 sme sa zúčastnili regionálnej súťaže  Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese.

 Súťaž sa odohrávala v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Našu školu sme reprezentovali v zložení Zuzana Kaločaiová /1.A/, Kristína Skýpalová /2.B/, Viktória Jonášová /2.A/ a Janka Sihelská /3.A/. My štyri spolu s pani profesorkou Bálintovou sme si užili krásne horúce predpoludnie plné poézie a prózy. Bol to umelecký zážitok, ktorý sme si vychutnali dosýta. S malou štipkou trémy sme predniesli naše básne a ukážky. Nakoniec prišlo vyhodnotenie. Náš prednes hodnotila porota v zložení pán Krnáč, pán Šarik a pani Kulichová. Konkurencia nebola početná, a tak sa nám podarilo všetkým získať medailu.

Na 1.mieste sa umiestnila Zuzana Kaločaiová, recitovala prózu a postupuje na krajské kolo, ktoré sa uskotoční v septembri v Banskej Bystrici.V kategórii próza získala Viktória Jonášová 3.miesto. V kategórii poézia obsadila 2. miesto Kristína Skýpalová a 3.miesto Janka Sihelská.

Všetkým žiačkam blahoželáme a prajeme, aby v prednese úspešne pokračovali.

Veľká gratulácia patrí Zuzane, ktorej  prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

                                                                                                                        J.S.