Vyhrali sme Hviezdoslava
25. júna 2021
Športom k zdraviu …pozitívnym emóciám a pizzi.
30. júna 2021

Jún, mesiac exkurzií.

Kto by chcel ísť dobrovoľne do nemocnice? Nikto. Ale my, žiaci prvého ročníka, sme sa tohto nevedeli dočkať, kedy nás naše vyučujúce do tej nemocnice vezmú. Nie, nie pre zdravotné problémy, ale pre rozšírenie našich obzorov, pre získanie nových informácií, preto, aby sme si doplnili vedomosti, ktoré sme nadobudli počas tohto školského roka, ktorý bol vzhľadom k zlej epidemiologickej situácii nie raz veľmi náročný.

Na hodinách ošetrovateľstva nám naše vyučujúce priblížili rôzne ošetrovateľské jednotky, ich usporiadanie a tak sme sa vybrali do nemocnice v Lučenci pozrieť si Oddelenia septickej a aseptickej chirurgie, Oddelenie ortopédie a traumatológie a tiež Liečebňu pre dlhodobo chorých. No vybrali sme sa aj ďalej. V Banskej Bystrici sme mali tú možnosť prejsť a vidieť urgentný príjem 2.typu. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé. Exkurzia, ktorú pre nás zrealizovali bola nesmierne pútavá. Informácie z predmetu ošetrovateľských techník o sterilizácii pomôcok sme si doplnili na exkurzii na Oddelení centrálnej sterilizácie v nemocnici v Lučenci.

Všetky tieto exkurzie nám boli veľmi prínosné. Predsa len platí, je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Netvrdíme, že sme pani učiteľky na hodinách nepočúvali pozorne, avšak doplniť si všetky tie prednesené učivá a oživiť školu zaujímavými exkurziami a mini výletmi po takom ťažkom roku bolo viac než príjemné 😊

Žiaci 1.A a 1.B