Športom k zdraviu …pozitívnym emóciám a pizzi.
30. júna 2021
Zborovňa na výjazde
8. júla 2021

Hurá prázdniny!

Keď sa končil minulý školský rok, ani vo sne by nás nenapadlo, že kým v tom predchádzajúcom sa vymeškali 3 mesiace, v tomto školskom roku to budú až 4 mesiace dištančného vzdelávania a to budeme široko-ďaleko jediná škola, ktorá si zachová viac ako polovicu vyučovania prezenčnou formou. Keďže technickú stránku vzdelávania na diaľku sme zvládli na základe predchádzajúcich skúsenosti, ostalo nám popasovať sa  s emóciami, pocitmi, náladou, psychickou pohodou. A to sa týkalo nie len žiakov ale aj učiteľov. Napriek všetkému sme aj toto obdobie viac menej zvládli, naši štvrtáci úspešne ukončili štvrtý ročník a už od 8. februára prebiehalo na našej škole vyučovanie prezenčnou formou. Tretiaci zvládli odbornú klinickú prax a v značnej miere prebehlo aj očkovanie žiakov a učiteľov, od čoho si sľubujeme lepšie zvládnutie potencionálnej tretej vlny pandémie Covid 19. Takto „posilnení“ náročnými situáciami máme teraz pred sebou zaslúžené dva mesiace oddychu, ktoré si snáď všetci naplno užijú, načerpajú potrebné sily, aby sme sa streli opäť v septembri s vedomím, že „covid nás už snáď nezaskočí!“.

Uznanie za zvládnutie náročného obdobia si zaslúžia pochvalu všetci žiaci, za výnimočné výsledky bola udelená pochvala riaditeľom školy týmto žiakom:

Zuzane Kaločaiovej – za reprezentáciu školy v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

Viktórii Jonášovej – za vzorné štúdium, za reprezentáciu školy v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a v olympiáde zo SJL

Dávidovi Brezovickému za vzorné štúdium, reprezentáciu školy v dejepisnej súťaži Archeológia a jej multimediálna prezentácia

Michaele Luptákovej – za vzorné štúdium a reprezentáciu školy v súťaži prvej pomoci

Janke Sihelskej – za výborný prospech, reprezentáciu školy v športe, v olympiáde zo SJL, v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín a celoštátnom kole súťaži SOČ

Bianke Budzákovej – za vzorné štúdium, reprezentáciu školy v celoštátnom kole súťaži SOČ  a v olympiáde z NEJ

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2021/2022!

S. Krnáčová