Hurá prázdniny!
30. júna 2021
Projektový školský rok
4. augusta 2021

Zborovňa na výjazde

Veľmi sme to potrebovali! Máme za sebou jeden z najťažších školských rokov. Korona si vybrala svoju daň na energii celého pedagogického zboru. Aj keď nieje možné za tri dni dobehnúť všetko zameškané, predsa sme spolu doplnili mnohé. Bolo nám spolu veľmi dobre a opäť bude na čo spomínať. Opäť máme k sebe bližšie – ako kolegovia – i ako ľudia so svojimi starosťami a radosťami, slabými i silnými stránkami. Pred nami sú prázdniny, dovolenky … a prísľub, že sa vrátime odhodlaní popasovať sa s úskaliami školského roku 2021/2022. Pozdravujeme všetkých našich žiakov, absolventov a priaznivcov lučenskej zdravotky.