Projektový školský rok
4. augusta 2021
Letná škola v TV
24. augusta 2021

Letná škola „Profesia v rukách“

Letná škola, sa bude realizovať na našej zdravotníckej škole prvýkrát v tomto roku. Škola v lete? Prečo nie? Práve po tak náročnom školskom roku, ktorý sme absolvovali, je to viac než žiadúce. Nepriaznivá epidemiologická situácia spojená s covidom sa dotkla nás všetkých, zvlášť študentov na školách, ktorí si tak ťažko osvojovali vedomosti a praktické zručnosti prostredníctvom monitorov v priebehu dištančnej formy vyučovania. Je to až nemožné.

Cieľom je zapojiť do letnej školy čo najväčší počet študentov, na ktorých sa odzrkadlil dopad covid situácie a následne dištančné vzdelávanie. Budeme realizovať praktické výkony a nájdeme možnosti, pri ktorých budú žiaci čo najviac motivovaní a zároveň spokojní po absolvovaní letnej školy.

Projekt bude realizovaný v období dvoch augustových týždňov na SZŠ v Lučenci,  s dobrovoľnou možnosťou zapojenia sa žiakov 1. -3. ročníka. Milí naši študenti, tešíme sa na stretnutie s Vami a na čas, ktorý budeme venovať tomu dôležitému. Tomu aby ste boli šikovní zdravoťáci.

Vaši učitelia