Opäť sme mohli mladších učiť prvú pomoc!
16. septembra 2021
Kvapka krvi vo Veľkom Krtíši
19. septembra 2021

Prvý týždeň v Brne s Erasmus + úspešne za nami.

Prvý týždeň odbornej klinickej praxe v Brne je úspešne za nami. Môžeme len konštatovať, že realita prevýšila naše očakávania. A to nie len po stránke odbornej, ale aj z pohľadu prístupu ľudí k nám, ochote rôzne veci vysvetliť, ale aj poradiť. Zaskočil nás jedine čas začiatku odbornej klinickej praxe.  Do areálu nemocnice prichádzame za tmy, pretože na oddelení máme byť 5:50, lebo prax začína o 06,00 hod. Ale aj toto sme spoločnými silami – vzájomným budením sa zvládli. Vďaka Erasmu + nám bolo umožnené nahliadnuť do chodu jednotlivých oddelení a stať sa členmi ošetrovateľských tímov, ale aj nazrieť na špecializované pracoviská. Sme si vedomí, že prijať exkurzie za plného chodu oddelenia je náročné, o to viac si vážime túto možnosť. Vo štvrtok sme navštívili v rámci FNUSA Kliniku zobrazovacích metód a taktiež Transfúznu stanicu. V piatok sme boli vo Fakultnej nemocnici Brno -Bohunice, kde sme absolvovali exkurziu v Endoskopickom centre a následne v Hemodialyzačnom centre. Tieto exkurzie sme absolvovali vďaka Strednej zdravotníckej škole Brno, Jaselská, – jej žiakom z 3.A triedy.  Patrí im za to naše obrovské ĎAKUJEME.

Aktívne sme boli aj vo voľnom čase. Navštívili sme prekrásnu dominantu Brna hrad Špilberk, ale netradičnou aktivitou bola aj návšteva protiatómového krytu 10-Z. Samozrejme sme priebežne brázdili historické centrum, kde sme vždy objavili nové a nové uličky, no a neobišli sme ani nákupné centrá. V nasledujúcom týždni nás už čaká viac praxe na pridelených oddeleniach, obohatený o zaujímavú exkurziu na I. IKAK,  pod vedením Mgr. Angeliky Hergelovej.

Stanka Krnáčová