Prvý týždeň v Brne s Erasmus + úspešne za nami.
19. septembra 2021
Jediná stredoškoláčka z Lučenca na krajskom kole
23. septembra 2021

Kvapka krvi vo Veľkom Krtíši

… sa konala aj napriek zhoršujúcej sa  pandemickej situácie v súvislosti s Koronavírusom, a najmä pre potrebu tejto dôležitej a vzácnej tekutiny. Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci zorganizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Krtíši dňa 16. septembra 2021 odber krvi. Už desiaty rok sa naši žiaci zúčastňujú jednotlivých odberov, kde spolu s p. Ubrankovičovou  zabezpečujú zdravotnícky dozor. Nika Brinzová zo 4. B spolu s Luckou Bartókovou z 3.A pomáhali pri vypisovaní dotazníkov, meraní TT a TK,  ľudí oboznamovali s postupom odberu a najmä poskytovali psychickú podporu. Aj touto cestou chceme osloviť našich žiakov, kolegov, priateľov školy a pozvať vás k odberu krvi, ktorý sa uskutoční v priestoroch Oddelenia klinickej biochémie a hematológie v nemocnici v Lučenci  15. októbra 2020 od 7. 00 hodiny. Už tretí rok sa aj takouto formou zapojíme do akcie #ERASMUSDAYS  2021. Vopred ďakujeme.

M. Sekulová

… sa konala aj napriek zhoršujúcej sa  pandemickej situácie v súvislosti s Koronavírusom, a najmä pre potrebu tejto dôležitej a vzácnej tekutiny. Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci zorganizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Krtíši dňa 16. septembra 2021 odber krvi. Už desiaty rok sa naši žiaci zúčastňujú jednotlivých odberov, kde spolu s p. Ubrankovičovou  zabezpečujú zdravotnícky dozor. Nika Brinzová zo 4. B spolu s Luckou Bartókovou z 3.A pomáhali pri vypisovaní dotazníkov, meraní TT a TK,  ľudí oboznamovali s postupom odberu a najmä poskytovali psychickú podporu. Aj touto cestou chceme osloviť našich žiakov, kolegov, priateľov školy a pozvať vás k odberu krvi, ktorý sa uskutoční v priestoroch Oddelenia klinickej biochémie a hematológie v nemocnici v Lučenci  15. októbra 2020 od 7. 00 hodiny. Už tretí rok sa aj takouto formou zapojíme do akcie #ERASMUSDAYS  2021. Vopred ďakujeme.

M. Sekulová